ban-do-covid-19-ha-noi

Giới Thiệu Về Bản Đồ Thông Tin Dịch Tễ Covid-19 Hà Nội

Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 Hà Nội giúp người dân có thể xác định đâu là “vùng đỏ”, “vùng cam”,”vùng xanh” của Thành phố Hà Nội. Người dân có thể tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 xung quanh địa bàn mình hoặc tại một vị trí bất […]

Xem thêm