Tưởng niệm đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh trong dịch Covid-19

Lời tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19
60 / 100

Tưởng niệm đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 càn quét 2 năm qua khiến hơn 23.400 người ra đi trong cô đơn, lạnh lẽo.

Họ ra đi không một lời chào từ biệt, không người thân bên cạnh trong lúc đau đơn nhất và không có một tang lễ trọn vẹn.

Nỗi đau không thể nguôi ngoai trong mỗi người ở lại.

Hơn 23.400 ngọn nến đã dành giật ôxy để cháy và đã tắt.

Hãy thắp một ngọn nến để tưởng nhớ người đã mất, gửi một chút hơi ấm chia sẻ với gia đình thân nhân của họ.

Bởi chúng ta gọi nhau là ” ĐỒNG BÀO

Hãy gửi lời tưởng niệm để tưởng nhớ đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

 

Hãy nhận xét nội dung của tôi !

%d bloggers like this: